Światu potrzeba różnych umysłów innego spojrzenia nowych pomysłów

Wspieramy młodzież i dorosłych
w spektrum autyzmu

AUTYZM
Wspieramy młodzież i dorosłych w spektrum autyzmu

Pomagamy znaleźć kolegów i koleżanki, lepiej poznać samego siebie i uwierzyć w swoje możliwości.


NAUKA
Tworzymy i badamy innowacje społeczne

Wypracowujemy nowe metody wspierania. Inspirujemy się skutecznymi rozwiązaniami wykorzystywanymi na świecie. Badamy skuteczność opracowanych metod.  

NEURORÓŻNORODNOŚĆ
Dla nas autyzm to inny sposób myślenia, odczuwania
i widzenia świata. Inny, ale nie gorszy.
Wspieramy neuroróżnorodność!