Grupy wsparcia dla rodziców

Każdą grupę tworzą rodzice nastolatków i dorosłych osób w spektrum autyzmu. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny. Grupa moderowana jest przez psychologa. W trakcie spotkań uwaga w szczególności nakierowana jest na indywidualne doświadczenia i historie, którymi dzielą się uczestnicy. Grupy mają charakter zamknięty. Raz w roku uruchamiany jest nabór do nowej grupy.