Ludzie

Stowarzyszenie to organizacja pozarządowa powoływana i współtworzona przez grupę osób mających wspólny cel. W tego typu organizacji to właśnie ludzie są kluczowi. Mary i Maxa tworzą z jednej strony członkowie i zarząd, którzy wyznaczają kierunki działań, dbają o ciągłość finansowania i reprezentują organizację na zewnątrz, z drugiej – pracowniczki i pracownicy, którzy realizują misję Stowarzyszenia i którzy swoją codzienną pracą wspierają młodzież i dorosłych w spektrum autyzmu oraz ich rodziny.

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia: Paulina Bąk, Zofia Borska-Mądrzycka, Małgorzata Cychowska, Anna Droś, Aleksandra Grzeszak, Agata Maj, Małgorzata Krawczyk, Edyta Kulka, Maciej Olechnowicz, Izabela Pawłowska, Mateusz Płatos, Olga Pokorska, Beata Putkowska, Paula Rol, Elżbieta Rutkowska, Milena Skibska, Kinga Wojaczek, Adam Zawisny.

Zarząd Stowarzyszenia: Kinga Wojaczek – Prezeska, Mateusz Płatos – Wiceprezes, Anna Droś – Członkini Zarządu, Aleksandra Grzeszak – Członkini Zarządu, 

Kinga Wojaczek - prezeska Zarządu Stowarzyszenia

psycholożka, prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Od 2012 roku wymyśla, bada i wdraża innowacje wspierające osoby w spektrum autyzmu w Polsce. Autorka programu Autilius Wspólna Uwaga (www. autilius.pl), współtwórczyni i koordynatorka Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” (www.wolontariatkolezenski.pl), współtwórczyni programu dla szkół podstawowych - Tutoringu Koleżeńskiego (www.tutoringkolezenski.pl) aktualnie zaangażowana w adaptację i wdrożenie programu warsztatów umiejętności społecznych PEERS (www. peers.pl). Działa na pograniczu badań i praktyki. Badawczo związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Mateusz Płatos - wicesprezes Zarządu Stowarzyszenia

Psycholog, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Koordynator pierwszych czterech edycji Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”, obecnie pełni funkcję konsultanta merytorycznego. W wolnych chwilach śpiewa w chórze i czyta o dalekiej Północy.

W naszych zespołach aktualnie pracują:

Paula Rol

psycholożka, superwizorka kadry w Wolontariacie Koleżeńskim, moderatorka grupy samorzeczniczej

Anna Droś

psycholożka, pedagożka, współtwórczyni Tutoringu Koleżeńskiego, moderatorka grup samorzeczniczych

Olga Orłowska

pedagożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Aleksandra Kowalska

psycholożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Ela Rutkowska

psycholożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Ewelina Bednarska

psycholożka, superwizorka kadry w Wolontariatu Koleżeńskiego

Kasia Wojtas

psycholożka, pedagożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Aleksandra Grzeszak

psycholożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Iza Pawłowska

Pracowniczka Terenowa w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Paulina Bąk

Pracowniczka Terenowa w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Gabriela Dorożyńska

Pracowniczka Terenowa w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Marta Gwizdała

Pracowniczka Terenowa w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Marta Ćmil

pracowniczka administracyjna

Natalia Łopuszyńska

Warszawska infolinia dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin