Ludzie

Stowarzyszenie to organizacja pozarządowa powoływana i współtworzona przez grupę osób mających wspólny cel. W tego typu organizacji to właśnie ludzie są kluczowi. Mary i Maxa tworzą z jednej strony członkowie i zarząd, którzy wyznaczają kierunki działań, dbają o ciągłość finansowania i reprezentują organizację na zewnątrz, z drugiej – pracowniczki i pracownicy, którzy realizują misję Stowarzyszenia i którzy swoją codzienną pracą wspierają młodzież i dorosłych w spektrum autyzmu oraz ich rodziny.

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia: Paulina Bąk, Zofia Borska-Mądrzycka, Małgorzata Cychowska, Anna Droś, Aleksandra Grzeszak, Małgorzata Krawczyk, Maciej Olechnowicz, Olga Orłowska, Izabela Pawłowska, Mateusz Płatos, Olga Pokorska, Paula Rol, Elżbieta Rutkowska,  Kinga Wojaczek, Adam Zawisny, Jakub Ziegenlaub.

Zarząd Stowarzyszenia: Kinga Wojaczek – Prezeska, Anna Droś – Wiceprezeska, Mateusz Płatos – Członek Zarządu, Aleksandra Grzeszak – Członkini Zarządu.

Kinga Wojaczek - prezeska Zarządu Stowarzyszenia

psycholożka, prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Od 2012 roku wymyśla, bada i wdraża innowacje wspierające osoby w spektrum autyzmu w Polsce. Autorka programu Autilius Wspólna Uwaga (www. autilius.pl), współtwórczyni i koordynatorka Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” (www.wolontariatkolezenski.pl), współtwórczyni programu dla szkół podstawowych - Tutoringu Koleżeńskiego (www.tutoringkolezenski.pl) aktualnie zaangażowana w adaptację i wdrożenie programu warsztatów umiejętności społecznych PEERS (www. peers.pl). Działa na pograniczu badań i praktyki. Badawczo związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Droś - zdjęcie

Anna Droś - wicesprezeska Zarządu Stowarzyszenia

Psycholożka, pedagożka; specjalizuje się we wspieraniu dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu. Ma doświadczenie zawodowe zarówno w środowisku szkolnym, jak i instytucjach publicznej służby zdrowia oraz w sektorze pozarządowym. Pracuje diagnostycznie i terapeutycznie.

dr Mateusz Płatos - członek Zarządu Stowarzyszenia

Psycholog, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Koordynator pierwszych czterech edycji Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”, obecnie pełni funkcję konsultanta merytorycznego. W wolnych chwilach śpiewa w chórze i czyta o dalekiej Północy.

W naszych zespołach aktualnie pracują:

Paula Rol

psycholożka, superwizorka kadry w Wolontariacie Koleżeńskim, moderatorka grupy samorzeczniczej

Anna Droś - zdjęcie

Anna Droś

psycholożka, pedagożka, współtwórczyni Tutoringu Koleżeńskiego, moderatorka grup samorzeczniczych, superwizorka kadry i opiekunka par w Wolontariacie Koleżeńskim.

Olga Orłowska - zdjęcie

Olga Orłowska

psycholożka, pedagożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Aleksandra Kowalska - zdjęcie

Aleksandra Kowalska

psycholożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Ela Rutkowska

psycholożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Ewelina Bednarska

psycholożka, superwizorka kadry w Wolontariatu Koleżeńskiego

Jakub Ziegenlaub - zdjęcie

Jakub Ziegenlaub

student V roku psychologii, opiekun par w Wolontariacie Koleżeńskim, koordynator projektów wolontariackich - Slow Datingu i Czwartkowego Klubu Spokań.

Ryszard Pawlicki

psycholog, socjolog, opiekun par w Wolontariacie Koleżeńskim

Iza Pawłowska

Pracowniczka Terenowa w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Kasia Wojtas

psycholożka, pedagożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Marcela Kubik

opiekunka par w Wolontariacie Koleżeńskim

Adrian Okoń

opiekun par w Wolontariacie Koleżeńskim

Natalia Łopuszyńska

Warszawska infolinia dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin

Adrianna Błaszkowska

Pracowniczka Terenowa w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Marta Ćmil

pracowniczka administracyjna