Ludzie

Stowarzyszenie to organizacja pozarządowa powoływana i współtworzona przez grupę osób mających wspólny cel. W tego typu organizacji to właśnie ludzie są kluczowi. Mary i Maxa tworzą z jednej strony członkowie i zarząd, którzy wyznaczają kierunki działań, dbają o ciągłość finansowania i reprezentują organizację na zewnątrz, z drugiej – pracowniczki i pracownicy, którzy realizują misję Stowarzyszenia i którzy swoją codzienną pracą wspierają młodzież i dorosłych w spektrum autyzmu oraz ich rodziny.

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia: Paulina Bąk, Zofia Borska-Mądrzycka, Marta Ćmil, Małgorzata Cychowska, Anna Droś, Aleksandra Grzeszak, Aleksandra Kowalska, Małgorzata Krawczyk, Natalia Łopuszyńska, Maciej Olechnowicz, Olga Orłowska, Izabela Pawłowska, Mateusz Płatos, Olga Pokorska, Paula Rol, Elżbieta Rutkowska,  Kinga Wojaczek, Adam Zawisny, Jakub Ziegenlaub.

Zarząd Stowarzyszenia: Kinga Wojaczek – Prezeska, Anna Droś – Wiceprezeska, Mateusz Płatos – Członek Zarządu, Aleksandra Grzeszak – Członkini Zarządu.

Kinga Wojaczek - prezeska Zarządu Stowarzyszenia

psycholożka, prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Od 2012 roku wymyśla, bada i wdraża innowacje wspierające osoby w spektrum autyzmu w Polsce. Autorka programu Autilius Wspólna Uwaga (www. autilius.pl), współtwórczyni i koordynatorka Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” (www.wolontariatkolezenski.pl), współtwórczyni programu dla szkół podstawowych - Tutoringu Koleżeńskiego (www.tutoringkolezenski.pl) aktualnie zaangażowana w adaptację i wdrożenie programu warsztatów umiejętności społecznych PEERS (www. peers.pl). Członkini Prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy. Działa na pograniczu badań i praktyki. Badawczo związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Droś - zdjęcie

Anna Droś - wicesprezeska Zarządu Stowarzyszenia

Psycholożka, pedagożka; specjalizuje się we wspieraniu dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu. Ma doświadczenie zawodowe zarówno w środowisku szkolnym, jak i instytucjach publicznej służby zdrowia oraz w sektorze pozarządowym. Pracuje diagnostycznie i terapeutycznie.

dr Mateusz Płatos - członek Zarządu Stowarzyszenia

Psycholog, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Koordynator pierwszych czterech edycji Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”, obecnie pełni funkcję konsultanta merytorycznego. W wolnych chwilach śpiewa w chórze i czyta o dalekiej Północy.

W naszych zespołach aktualnie pracują:

Paula Rol

psycholożka, superwizorka kadry w Wolontariacie Koleżeńskim, moderatorka grupy samorzeczniczej

Anna Droś - zdjęcie

Anna Droś

psycholożka, pedagożka, współtwórczyni Tutoringu Koleżeńskiego, moderatorka grup samorzeczniczych, superwizorka kadry i opiekunka par w Wolontariacie Koleżeńskim.

Olga Orłowska - zdjęcie

Olga Orłowska

psycholożka, pedagożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Aleksandra Kowalska - zdjęcie

Aleksandra Kowalska

psycholożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Ela Rutkowska

psycholożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Ewelina Bednarska

psycholożka, superwizorka kadry w Wolontariatu Koleżeńskiego

Jakub Ziegenlaub - zdjęcie

Jakub Ziegenlaub

student V roku psychologii, opiekun par w Wolontariacie Koleżeńskim, koordynator projektów wolontariackich - Slow Datingu i Czwartkowego Klubu Spokań.

Ryszard Pawlicki

psycholog, socjolog, opiekun par w Wolontariacie Koleżeńskim

Iza Pawłowska

Pracowniczka Terenowa w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Kasia Wojtas

psycholożka, pedagożka, opiekunka par w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Marcela Kubik

opiekunka par w Wolontariacie Koleżeńskim

Adrian Okoń

opiekun par w Wolontariacie Koleżeńskim

Natalia Łopuszyńska

Warszawska infolinia dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin

Adrianna Błaszkowska

Pracowniczka Terenowa w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego

Marta Ćmil

pracowniczka administracyjna

Marta Gwizdała

Pracowniczka Terenowa w zespole Wolontariatu Koleżeńskiego