Odpowiadanie na wyzwiska – dobry przykład

Odpowiadanie na wyzwiska – dobry przykład