Program PEERS®

Program PEERS® to 16-tygodniowe warsztaty umiejętności społecznych dla nastolatków i dorosłych ze spektrum autyzmu, którzy są zainteresowani nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji koleżeńskich oraz innych bliskich relacji. Na każdym spotkaniu uczestnicy programu uczą się i ćwiczą w praktyce umiejętności takie jak prowadzenie rozmowy, planowanie spotkań ze znajomymi, używanie humoru czy radzenie sobie z konfliktami. W program zaangażowani są również dorosłe osoby z otoczenia uczestnika (np. rodzic lub inny członek rodziny) lub wolontariusze pełniący funkcję tutorów.

Warsztaty PEERS w latach 2022-2024 są finansowane z budżetu m. st. Warszawy.