Grupy SAMORZECZNICZE

Spotkania dla osób ze spektrum autyzmu, które chcą dowiedzieć się więcej o sobie oraz poznać inne osoby w spektrum w podobnym wieku i sytuacji życiowej. W trakcie spotkań uczestnicy(-czki), z pomocą moderatorek, będą poszerzać wiedzę o autyzmie, rozpoznawać swoje mocne strony i potrzeby oraz przygotowywać działanie na rzecz własnej społeczności – osób ze spektrum autyzmu.