Zaśmiej się grzecznościowo, gdy ktoś zażartuje – zły przykład

Zaśmiej się grzecznościowo, gdy ktoś zażartuje – zły przykład