Sprawozdania

Organizacje pozarządowe są zobowiązane do sporządzania corocznych sprawozdań finansowych. Jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) każdego roku opracowujemy również sprawozdanie merytoryczne. Na tej stronie można zapoznać się z naszą działalnością oraz prześledzić w jaki sposób gospodarujemy środkami publicznymi, które otrzymujemy na nasze działania.

W 2022 roku bezpłatnie z naszego wsparcia skorzystało:

 

 • 138 nastolatków i dorosłych w spektrum autyzmu,
 • 33 rodziców osób w spektrum,
 • 83 wolontariuszy, których szkoliliśmy i wspieraliśmy,
 • 15 stażystów (edukujemy nowe kadry),
 • 70 osób w spektrum i rodzin dzwoniących na poniedziałkową infolinię

 

 

W 2022 roku prowadziliśmy:

 

 • Wolontariat Koleżeński w Warszawie, Łodzi, Częstochowie i Białymstoku
 • dwie grupy wsparcia dla rodziców
 • trzy cykle warsztatów umiejętności PEERS
 • jedną grupę samopomocową
 • kampanię społeczną “Spektrum przyjaźni”
 • Warszawską infolinię dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin

 

Zakończyliśmy prace nad programem Tutoringu Koleżeńskiego – Znajomy (na) start – bezpłatnym podręcznikiem i e-learningiem dla szkół podstawowych.

 

Do naszych działań udało się zaangażować społeczność lokalną. Naszych uczestników Wolontariatu Koleżeńskiego w 2021 roku wsparło 90 partnerów rzeczowych z czterech miast oraz 98 wolontariuszy i tutorów.

 

W 2022 roku dzięki pomocy wolontariuszy z banku PKO udało nam się stworzyć biblioteczkę z literaturą dotyczącą spektrum autyzmu, z której chętnie korzystają nasi specjaliści i osoby uczestniczące w naszych projektach.

 

Pod koniec 2022 z inicjatywy grupy wolontariuszy-studentów psychologii działających w Stowarzyszeniu, rozpoczął działanie Czwartkowy Klub dla dorosłych osób w spektrum.

 

Sprawozdanie:

W 2021 roku bezpłatnie z naszego wsparcia w 2021 roku skorzystało:

 • 148 nastolatków i dorosłych w spektrum autyzmu,

 • 50 członków rodzin osób w spektrum,

 • 91 wolontariuszy, których szkoliliśmy i wspieraliśmy,

 • 8 stażystów (edukujemy nowe kadry),

 • 30 specjalistów (podnosimy kompetencje kadr)

W 2021 roku uruchomiliśmy również grupę wsparcia dla rodziców oraz Warszawską infolinię dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Rozpoczęliśmy też prace nad bezpłatnym programem dla szkół podstawowych – Tutoringiem Koleżeńskim.

Do naszych działań udało się zaangażować społeczność lokalną. Naszych uczestników Wolontariatu Koleżeńskiego w 2021 roku wsparło 90 partnerów rzeczowych z czterech miast oraz 91 wolontariuszy.

W 2021 roku udało nam się również odświeżyć nasz lokal. Głównie z pomocą wolontariuszy z banku PKO i uczniów z Akademeia High School. 

Sprawozdanie:

Ten rok był dla nas niezwykłym wyzwaniem, nie tylko z powodu pandemii. Od lutego do sierpnia byliśmy pozbawieni jednego z głównych źródeł naszego finansowania – środków z PFRON. Decyzja o przyznaniu grantu na realizację w 2020 roku Wolontariatu Koleżeńskiego przyszła dopiero w połowie roku. Do tego czasu bieżące opłaty (czynsz, prąd, księgowość, telefony itd.) w dużej mierze pokrywaliśmy z darowizn, 1% i rezerw z poprzednich lat. Dodatkowo byliśmy zobowiązani do wniesienia 3582 zł wkładu własnego do projektu, w ramach którego prowadziliśmy warsztaty PEERS i grupy samopomocowe.

Finalnie, mimo wszystkich przeciwności i dzięki wsparciu darczyńców, w 2020 roku udało nam się objąć wsparciem 133 osób!

W 2020 roku:

 • nieprzerwanie działały grupy samopomocowe,

 • jesienią wróciliśmy z warsztatami PEERS,

 • od sierpnia rozpoczęliśmy tworzenie par w Wolontariacie Koleżeńskim.

 

Sprawozdanie:

Był to wyjątkowy rok, który zapoczątkował znaczne poszerzenie naszej oferty. 66 osób skorzystało ze wsparcia w ramach: 

 • grup samopomocowych
 • warsztatów PEERS
 • Klubu Przyjaźni
 • Wolontariatu Koleżeńskiego

W 2018 roku, w ramach Wolontariatu Koleżeńskiego, mogliśmy zapewnić wsparcie 70 osobom

w 2017 roku mogliśmy zapewnić wsparcie w ramach Wolontariatu Koleżeńskiego 40 osobom