Wyłączanie się z rozmowy w grupie w przypadku pełnej akceptacji – zły przykład

Wyłączanie się z rozmowy w grupie w przypadku pełnej akceptacji – zły przykład