Wyłączanie się z rozmowy w grupie w przypadku początkowego przyjęcia, a następnie odrzucenia – dobry przykład

Wyłączanie się z rozmowy w grupie w przypadku początkowego przyjęcia, a następnie odrzucenia – dobry przykład