Zapytaj osobę czy z kimś się spotyka – zły przykład

Zapytaj osobę czy z kimś się spotyka – zły przykład